SPORCU ADI SOYADI​ :

Yukarıda bilgileri olan ben, kendi adıma, varislerim, yöneticilerim, şahsi ve hukuki temsilcilerim adına, “FETHİYE SPOR FESTİVALİ – 2020 ” öncesinde ve sonrasında, aktiviteler esnasında başıma gelebilecek herhangi bir ölüm, sakatlık ve hasar durumlarında, organizatörlerin, organizasyonda görevli kişilerin, sponsorların, organizasyon temsilcilerinin sorumlu tutulamayacağını, her türlü sorumluluğun şahsıma ait olduğunu; bu yarışmaya katılmam için tıbbi bakımdan hiçbir engelimin olmadığını, bu yarışma için fiziksel olarak yeterli olduğumu ve ayrıca şahsıma ait “FETHİYE SPOR FESTİVALİ – 2020 ”de çekilmiş her türlü fotoğraf, film ve kaydın, reklam dâhil tüm yasal amaçlı kullanımlarına ve işbirliği içinde olunan kurumlarla paylaşılmasına ve aksini belirtmediğim sürece SMS, internet, mektup, telefon vb. kanallardan bana erişilmesine izin veriyorum.

Ayrıca, organizasyona katılmak için kayıt işlemimi tamamladıktan sonra herhangi bir sebeple organizasyona katılamadığım ve/veya katılamayacağım takdirde kaydımın ertelenmesini, iptalini, değişikliğini ve ödemiş olduğum kayıt ücretinin iadesini talep etmeyeceğimi ve beyan ediyorum.

Bu Tahütname onaylandığı takdirde tüm hükümler kabul edilmiş sayılır.


           İMZA

ONAYLIYORUM